افزایش انرژی مثبت در قانون جذب با 7 تکنیک ساده

افزایش انرژی مثبت در قانون جذب با 7 تکنیک ساده

افزایش انرژی مثبت برای جذب اهداف:

بر اساس قانون جذب همیشه انژری ای که از خود منتشر میکنید به خودتان باز میگردد. چه این انرژی مثبت باشد و چه منفی! اهمیت افزایش انرژی مثبت در قانون جذب اینجاست که مشخص میشود. جهان مانند یک آینه عمل میکند و انرژی ای که به آن میفرستید با قدرت چندین برابر به خودتان باز میگرداند. پس باید بیاموزیم چگونه به وقایع نگاه کنیم تا بتوانیم انرژی مثبت خودمان را افزایش دهیم و موفقیت در رسیدن به اهدافمان را جذب کنیم..

1-باور های مثبت خودتان را بنویسید.

آن چیزهایی که می خواهی در دفترچه روزانه ات یادداشت کن. چیزهایی را بنویس که تو را به هدف اصلیت نزدیک می کند. با مطالعه مکرر یادداشت های قبلیتان در مورد قانون جذب شک و تردید را از بین ببرید. با از بین بردن شک و تردید انرژی مثبت شما بالا میرود و آسان تر به خواسته خود خواهید رسید.

2-هر چه به خواسته تان نزدیک است گرامی بدارید.

کوچکترین ذره که تو را اطمینان می بخشد اتفاقات مثبتی را جذب میکنی، پررنگ کن. آن ذره را ببین و به جای گلایه از کمی و کوچکی آن، آن را گرامی بدار. قدر هر چیزی که به دست آورده اید بدانید و شکرگذار باشید. تا میتوانید شک و تردیدهای خود را کاهش بدهید. به خود بگویید شما توانستید این موارد مثبت را در زندگی خودتان ایجاد کنید نه شانس و اقبال.

3-عبارت ” من در مسیر مثبت قرار دارم ” را به کار ببرید.

گاهی رسیدن به اهداف بزرگ غیر مممکن به نظر میرسد. به خصوص وقتی که روی نداشته هایتان تمرکز میکنید.و تمرکز بر روی نداشته ها برابر است با امواج منفی.  در این مواقع برای دور کردن انرژی منفی از خودتان به خود بگویید درست است هنوز از هدفم فاصله دارم اما من در مسیر مثبتی برای رسیدن به هدفم قرار دارم. به خود یادآوری کنید چه راهی آمده اید و در مسیر جذب قرار دارید.

4-خلا ایجاد کنید.

هر خلا همیشه در انتظار پر شدن است. از این لحظه به بعد در زندگی خود خلا ایجاد کنید. اگر به دنبال چیزی هستی مانند مشتری یا پول ابتدا فضایی مثل پرونده نامگذاری مشتری به عنوان خلا ایجاد کن. اصل عمده بر خلا توجه بر فرصت هایی است که باید پر شود و شکاف هایی که وجود دارد. توجه به این فرصت ها باعث افزایش انرژی مثبت در شما میشود.

5-بگذارید قانون جذب کار خودش را بکند.

گاهی فکر به آن چیزی که می خواهی گیج کننده می باشد، اما مهم نیست قانون جذب کار خودش را می کند. گاهی اوقات با سوالات گیج کننده مانند: نمی دانم چگونه به آن برسم، خود را گیج می کنی. با سوال های بسیاری رو به رو می شوی اما بس کن این وظیفه تو نیست. در مسیر دستیابی به خواسته ات مثبت اندیش باش و بر انجام برنامه هایت تمرکز کن. بگذار قانون جذب کار خودش را بکند.

6-با افرادی وقت بگذرانید که انرژی مثبت دارند.

قرار گرفتن در میان افرادی که از قانون جذب آگاهند و استفاده می کنند، باعث افزایش انرژی مثبت در شما میشود. این افراد معمولا مخزن انژری مثبت هستند.  اما سوال این است چگونه این افراد را پیدا کنی؟

روش اول: جذب آگاهانه و پیدا کردن افرادی که دوست دارند در این باره حرف بزنند.

روش دوم: جذب از طریق آگهی ها. مانند گروه های تلگرامی یا شرکت در کارگاه های روانشناسی..

7-برای خودتان جعبه ی جذب درست کنید.

جعبه جذب در واقع جعبه ای ساده است که چیزهایی را که دوست دارید جذب کنید و بدست آورید در آن قرار می دهید. همین اقدام ساده و به ظاهر کودکانه میتواند به شدت سبب افزایش انرژی مثبت در شما شود. در جعبه تان می توانید چیزهایی مانند : بروشورها، پوسترها، عکس ها و … قرار دهید. هر موقع که چیزی را در جعبه جذب می گذارید در واقع دارید آن را به سمت امواج مثبت، امید و … میفرستید. از این لحظه به بعد به جای دور انداختن کاتالوگ چیزهایی که دوستشان دارید آن ها را در جعبه جذب بگذارید. مهم نیست چه زمانی و چگونه به آن می رسید. مهم این است که با انرژی مثبت، قانون جذب به خواسته ات پاسخ دهد حتی یک ذره!

منبع: قانون جذب نوشته مایکل لوسیر

مطالب مرتبط: جذب موفقیت

2017-12-15T17:37:25+00:00