چگونه امید به زندگی را در خودمان پرورش دهیم؟!

چگونه امید به زندگی را در خودمان پرورش دهیم؟!

امید به زندگی راه حلی برای همه ی مشکلات:

شکست های زندگی هرگز تفریح نیستندو هر یک تجربه و ارزشی خاص به زندگی ما میبخشند.. اما شکستی هست که هیچکس نباید آن را تجربه کند. و آن ” ناامیدی ” است. اگر امید به زندگی خود را از دست بدهید، شاید این آخرین شکست شما باشد. وقتی امید از دست برود انگیزه و توانایی یادگیری هم از دست میرود. از طرفی اگر شما بخواهید به غیر از زندگی شخصی خود برای دیگران هم امیدبخش باشید و یا در مقامی هستید که باید عده ای را رهبری و مدیریت کنید باید بدانید نقش امید اهمیت خاصی دارد. ژنرال بزرگ ناپلئون دراین باره گفته است: رهبران سوداگران امیدند!
من هم در جایگاه نویسنده میخواهم برای دیگران امیدبخش باشم. با خواندن این مطلب میتوانید بدون توجه به شکست هایی که خوردید و مشکلاتی که برآنها غلبه کردید سرتان را با غرور بالا بگیرید..

برای داشتن امید به زندگی باید شجاع باشید!

پال توئیچل، نویسنده و خداشناس در کتاب ” شجاع بودن چیست؟ ” میگوید: با وجود همه ی سختی و دردی که بخشی از وجود انسان است، از زندگی استقبال کنید و به آن بگویید بله!
اما انسان از کجا چنین شجاعتی را برای گفتن بله به زندگی پیدا میکند؟ به نظرمن ” امید به زندگی ” چنین شجاعتی به انسان میدهد. در زندگی باید منتظر دردسر و مشکل باشید. اما وجود این حقایق به معنتی قطع امید نیست!
میتوانید به توصیه ی آن لاندرز گوش دهید که میگوید: وقتی دچار مشکل میشوید آن را به عنوان بخش گریز ناپذیر زندگی بپذیرید. سرتان را با غرور بالا نگه دارید و مستقیم به چشمان آن مشکل نگاه کنید و بگویید: من بزرگتر از تو هستم.تو نمیتوانی مرا شکست دهی..

امید انرژی حرکت به سمت آینده است.

میگویند انسان میتواند چهل روز بدون غذا و چهار روز بدون آب زندگی کند.. اما چهار ثانیه هم بدون امید نمیتواند ادامه دهد! امید دلیل حیات را به ما میبخشد. فکرمیکنم اتفاقی نیست کسانی که افسرده اند، انرژی هم ندارند.
گذشته ها میخواهند با ایجاد حس منفی نگری در روحیه ما شادی را ازما بدزدند. این عبارت از والدوامرسون را خیلی دوست دارم: ” هر روز را تمام کن و کنار بگذار. تو کاری را که میتوانستی انجام دادی. برخی کارها اشتباه و مزخرف بودند.پس هرچه زودتر فراموششان کن. فردا روز تازه ای است! ”
آدم امیدوار همیشه آینده ای دارد و میخواهد برای فردا برنامه بریزد. همین امر امکانات بیشتری پیش روی او میگذارد. آیا شما در آینده انتظار چیزی را دارید؟ آیا به آینده ی زندگی تان امیدوارید؟ آیا با استفاده از بهترین های خود به سوی آینده گام برمیدارید؟ پس با رشد، یادگیری و پیشرفت انس بگیرید.

روش های افزایش امید به زندگی:

آیا همه امید دارند؟ پاسخ مثبت است. شما بدون درنظر گیری وضعیت حال، گذشته، شخصیت یا شرایط تان، فردی امیدوار هستید. پس دو مورد زیر را همیشه درنظر بگیرید:

1_ افکار خود را تغییر دهید:

مشکل اصلی ناامیدی این است که ویژگی جذب دارد! کسانی که از بدترین ها میترسند آن را به سوی خود دعوت میکنند. سرهایی که به پایین نگاه میکنند ، افق و روزنه های جدید را نمیبینند. خبر خوش اینکه مجبور نیستید با این حالت زندگی کنید. میتوانید ذهنیت خود را از احساس ناامیدی و شکست به ذهنیتی مثبت تغییر دهید که در آن معتقدید اوضاع بهتر میشود. ساده است اما آسان نیست. اگر منفی باف بوده اید که انگیزه اش به ندرت از امید به زندگی سرچشمه میگرفته، پس باید هرروز قاطعانه امید خود را تازه کنید. ایمان داشته باشید که اتفاقات خوبی برایتان می افتد. همین کارها زندگی شمارا تغییر خواهد داد.

2- به پیروزی های کوچکی دست یابید:

تفکر مثبت باید با اقدام مثبت ادامه پیدا کند. اگر خواهان موفقیت بزرگی هستید پس با تلاش برای پیروزی های کوچک شروع کنید. هیچ چیز مانند موفقیت انسان را امیدوار نمیکند. کسب پیروزی های کوچک به شما دلگرمی میدهد و روحیه ی شما را بالا میبرد. ایجاد یک چنین محیط مثبتی برای خود، امید به زندگی شما را افزایش میدهد و شما را تشویق میکند به تلاش و یادگیری خود ادامه دهید.

برگرفته از: افراد موفق چگونه برنده میشوند؟ – جان سی مکسول.

بیشتر مطالعه کنید:

چگونه جذاب باشیم؟

2018-04-28T14:23:41+00:00

نظر خود را عنوان کنید

[…] چگونه امید به زندگی را در خودمان پرورش دهیم؟ […]