برای کسب ثروت کارهایی را انجام دهید که ثروتمندان انجام می دهند

برای کسب ثروت کارهایی را انجام دهید که ثروتمندان انجام می دهند

منظور از این تقلید یا انجام کارهای ظاهری نیست. هیچ‌کدام از ثروتمندان را نمی‌بینید که روز خود را در مکان‌های فقیر و با افراد فقیر بگذرانند. خود را از شرایط نیاز و مصرف به تولید و تکامل برسانید. واقعیت این است که زندگی و رفتار هر فرد بازتابی از 5 فردی است که بیش از همه با او ارتباط دارند. خود این فرد هم همین تأثیر را بر دیگران دارد.

پس کمی باید احساسات را مدیریت کرد و از جمع افراد مصرف‌کننده یا بی‌هدف جدا شد. حتی اگر آن فرد دوست دوران کودکی شما باشد، با خود فکر کنید که اگر شما ثروتمند نشوید یا حتی نتوانید یک زندگی معمولی برای خود بسازید آیا دوست شما این کار را برایتان می‌کند؟ و یا آیا او مسئول زندگی شما است؟ اگر جواب نه باشد که تکلیف روشن است و اگر تصور می‌کنید که جواب آری خواهد بود کمی زندگی او را مرور کنید و ببینید بازندگی خود چه می‌کند؟ حتماً در او جواب نه را خواهید یافت. اما اگر مثلاً 5 سال او را نبینید و بعد از 5 سال بتوانید کاری مفید چه معنوی یا مالی برایش انجام دهید چقدر خودتان را خوشحال می‌کنید. پس روزها و دقایق خود را صرف روزهای بی‌ارزش افراد دیگر نکنید. اگر می‌خواهید زمان خود را بر ارزش‌های معنوی و تفریح صرف کنید آنرا به همسر و یا والدین خود یا انسان‌هایی که به اهداف خود رسیده‌اند یا حداقل هدفی را دنبال می‌کنند بدهید.

حتی این وقت را هم می‌توان به‌جای دور زدن در سطح شهر و گپ زدن یا نوشیدن چای در کافه یا منزل به یک مکان ورزشی موکول کنید تا از زمان خود دو بهره هم‌زمان ببرید.

یکی از عوامل تلف شدن زمان و به هم ریختن ذهن، درگیر شدن با رسانه به‌ویژه رسانه‌های تصویری است. حتی اگر در هنگام انجام کاری فقط صدای اخبار و وقایع ناخوش جهان یا فیلمی غیرمفید یا برنامه‌ای در مورد جنایت و حوادث را بشنوید ضمیر ناخودآگاه آن‌ها را ضبط می‌کند و بدون اینکه متوجه آن شوید ذهن را درگیر می‌کند.

2017-04-18T09:47:26+00:00

نظر خود را عنوان کنید