تعریف علمی موفقیت و خوشبختی

تعریف علمی موفقیت و خوشبختی

آیا تا به حال از خود پرسیده اید معنای علمی موفقیت چیست ؟

به چه فردی موفق گویند ؟

تا به حال لیست افراد موفق دنیا حتما به چشمتان خورده است . تمام این افراد دارای اهداف متفاوت و با درجات و نقطه نظرات خاصی می باشند . مسلما هرکدام تعبیری متفاوت از موفقیت دارند . برای شما چه تعریفی دارد ؟ یک فردی که به ثروت رسیده ؟ افرادی که به درجات کاری و  یا تحصیلات رده بالا رسیده اند ؟  شاید هم دستیابی به شهرت ؟

کلمه خوشبختی به چه معناست ؟ آیا موفقیت و خوشبختی با هم رابطه ای دارد  ؟

از موفقیت تعاریف زیادی به عمل آمده است . علت آن هم برداشتهای متفاوت از این اصلاح می باشد . هرکدام از افراد مشهور دنیا ، برای موفقیت تعریفی خاص دارند . ” آلفرد اوستن ” آرامش و اطمینان را بهترین موفقیت در زندگی میداند .” آنتونی رابینز ”  موفقیت را رسیدن به آنچه و آنکس که میخواهید باشید در زمان و مکان مورد نظر تعبیر میکند. ” کیم ووچونگ ” موفق ترین افراد را نخبگان کار آفرین میداند .

نکته اول این است که موفقیت را افراد نسبت به خلق خو و ارزهایشان مشخص میکنند . آن هم با تعیین اهداف . ولی هر دو اصطلاح موفقیت و خوشبختی یک تعریف واحد و کامل دارد . این تعریف میتواند به شما در درک بهتر از چگونگی رسیدن به حس موفقیت و خوشبختی کمک کند .

موفقیت : روندی دائمى به سوی اهداف کلان که منجر به ارتقاء سطح زندگى مى شود و نهایتاً افراد را به تکامل مى رساند .

رضامندی : رضایت از وضعیت موجود مطابق با ارزشهای درونی انسان .

خوشبختی : موفقیت + رضامندی

و اما چند نکته مهم از این تعاریف :

 موفقیت لازمه خوشبختی است اما به تنهایی کافی نیست .

فردی میتواند موفق باشد ، اما خوشبخت نباشد .

بسیاری از افراد دنیا را داریم که در پی موفقیت از خوشبختی غافل می مانند .

موفقیت در معنای کلی طی یک روند دائمی و دراز مدت حاصل خواهد شد .

جهت تحقق روند دائمی نیاز به اهداف در مقاطع مختلف می باشد .

اگر  برنامه های خود را در راستای ارزشهای زندگی مدون نکنید ، به رضایت کافی در زندگی دست نخواهید یافت .

با استناد بر تعریف فوق موفقیت هیچ حد و مرزی ندارد .

2017-07-14T23:31:28+00:00

نظر خود را عنوان کنید