تکنیک های افزایش خلاقیت و نوآوری به روش دوبونو

تکنیک های افزایش خلاقیت و نوآوری به روش دوبونو

تکنیک های افزایش خلاقیت را بیاموزید:

خلاقیت یک ویژگی ثابت شخصیتی نیست که بدون هیچ تمرین و تکنیکی در وجود همه باشد یا نباشد، بلکه کاملا قابل تقویت و افزایش قدرت است. کافیست تکنیک های افزایش خلاقیت را بیاموزیم. هرچند افراد خلاق ویژگی هایی دارند و افراد مختلف از توانایی متفاوتی در قدرت خلاقیت برخوردارند؛ اما میشود با تمرین آن را در همه افراد افزایش داد. روش ها و تمرین های زیادی به عنوان تکنیک های افزایش خلاقیت معرفی میشوند اما در اینجا شش تمرین کاربردی از ادوارد دوبونو نویسنده و متفکری که بیشتر فعالیت های او درباره تفکر خلاق است؛ بیان میشود:

1- تکنیک ایجاد تغییر با تعیین سهمیه

افراد دارای تفکر خلاق به دنبال یافتن راه حل های تازه با ایجاد تغییر در اطلاعات و تنظیم مجدد آنها هستند. برای تمرین این تکنیک « تعیین سهمیه » روش خوبی است. یعنی در هر موضوع رسیدن به ” تعداد معینی پاسخ و راه حل ” را هدف قرار دهید. به این ترتیب تا رسیدن به تعداد تعیین شده، باید راه های مختلف را بررسی کنید.

2- به فرضیات قبلی تان شک کنید!

برای افزایش خلاقیت لازم است به فرضیات قبلیتان شک کنید. هدف تفکر خلاق تغییر یا تجدید ساخت الگوهاست. استفاده از کلمه ” چرا؟ ” در انجام این تکنیک موثر است. استفاده از این کلمه فقط برای زمانی که پاسخی را نمیدانیم نیست بلکه ممکن است مطلب برایمان آشنا باشد اما باز با شک و تردید بپرسیم چرا؟! منظورم این است که خودتان را با فرض ها و الگوهای ثابت زندانی نکنید و آزادی بیشتری به ذهن خودتان بدهید تا بتواند راه های جدیدتر را کشف کند..

3- تاخیر در قضاوت و تصمیم گیری

هنگامی که با خلاقیت راه حل جدیدی را پیدا میکنید در نهایت درست بودن این راه مطرح است. اما در طول مسیر خلاقیت، اشتباه کردن مجاز است. اگر بخواهید همواره در مسیر درستی حرکت کنید فرصت های زیادی را از دست میدهید. ممکن است یک ایده کوچک که نادرست به نظر میرسد در نهایت به مسیری درست ختم شود. اگر شما همیشه به دنبال درست ترین راه باشید آن فکر و ایده را هرگز امتحان نمیکنید. در همه ی تکنیک های افزایش خلاقیت این موضوع که سعی کنید راجع به روش ها و پاسخ های جدیدتر و بهتر فکر کنید، مطرح است. با تاخیر در قضاوت و تصمیم گیری فرد هر ایده کوچکی را فورا بی ارزش تلقی نمیکند و مدت بیشتری آن را دنبال میکند..

4- ایده های اصلی را بیابید.

یافتن ایده های اصلی یک مطلب نقش مهمی در اینکه آن را بپذیریم یا نه، دارند. کسی که نتواند ایده حاکم بر یک مسئله را پیدا کند احتمالا تحت تاثیر آن قرار میگیرد و خلاقیتی به خرج نمیدهد. میتوانید به عنوان تمرین مقاله یا کتابی را بخوانید و سپس ایده های اصلی و حاکم بر آن را حدس بزنید..

5- تقسیم یک مسئله به بخش های متعدد.

تقسیم یک موضوع به بخش های متعدد تکنیکی موثر برای تغییر ساخت موضوع و بکارگیری تفکر خلاق است. منظور تجزیه یک موضوع نیست بلکه مهم خلق اجزاست. سعی کنید اجزا را به شیوه ای جدید به هم پیوند بزنید. هدف بر هم زدن یکپارچگی یک قالب است برای اینکه خودتان بتوانید قالبی خلق کنید.

6- تکنیک معکوس سازی

در این روش ابتدا مطالب را به همان شکل اولیه و سپس به صورت وارونه و معکوس در نظر میگیریم. این تکنیک برای رهایی از الزام در نگرش به موضوعات به شیوه های معمول و رایج است. همچنین برای مقابله با ترس از اشتباه کردن مفید است. گاهی هم ممکن است باهمین معکوس سازی به نتایج جدیدی برسید. مهم این است ذهنتان را از تفکرات ثابت رهاکنید تا بتوانید با نگاهی جدید به موضوعات خلاقیتتان را افزایش دهید.

به یاد داشته باشید همه ی تکنیک های افزایش خلاقیت نیاز به تمرین با موضوعات مختلف دارند. در هر کاری میتوان درجه ای از خلاقیت را یافت. تلاش کنید روزانه در محیط کار یا خانواده موضوعاتی را برای بکارگیری این تکنیک ها بیابید..

مطالب مرتبط :

چگونه خلاقیت خود را چند برابر کنید.

خلاقیت و نوآوری کلید خروج از دنیای پرپیچ و خم رقابت..

2018-04-29T19:44:05+00:00

نظر خود را عنوان کنید

بسیار عالی و مفید بود