طرح کسب و کار یا بیزینس پلن چه مفهوم و کاربردی دارد؟

طرح کسب و کار یا بیزینس پلن چه مفهوم و کاربردی دارد؟

طرح کسب و کار چیست؟

طرح کسب و کار (Business Plan): طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص میکند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی ، نیازها، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.
بیزینس پلن هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، به دلایل زیر لازم است:

۱- مهم آن است که مالك درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که برای آن نیاز دارد به دقت فکر کند. این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی کمک خواهد کرد.

۲- بعید به نظر میرسد که مالك کسب و کار، برای راه اندازی آن سرمایه کافی داشته باشد، حمایت کنندگان مالي بانکها یا سرمایه گذاران ريسکی باید متقاعد شوند که سرمایه گذاری در کسب و کار جدید، منطقی و درست است.

۳- فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و قبل از هدر رفتن مقدار زیادی از زمان و هزینه، شناسایی کنند.

اجزاي یك طرح کسب و کار:

1- اهداف کلی  ۲- مشخصات مجری طرح و همکاران  ۳- تعریف و توصیف کسب و کار  ۴- تحلیل استراتژی بازار  ۵- تحليل مالی  ۶- خلاصه

طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟

آماده کردن یک طرح کسب و کار نتیجه نهایی روند طرح ریزی نیست، بلکه تحقق طرح ، هدف نهایی است، با این وجود نوشتن طرح يك مرحله میانی مهم است، طرح نشان مي دهد که بمنظور یک کسب و کار محرز ، بررسی های دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین ، وظيفه اش را انجام داده است.

کاربرد های بیزینس پلن:

وجود یک طرح کسب و کار رسمي ، صرف نظر از اندازه کسب و کار آن ، به همان اندازه که برای راه اندازی کار مهم است برای یک کسب و کار برقرار  نیز مهم است. این طرح چهار عمل اصلی را بصورت زیر انجام مي دهد:

1- به مدیر یا کارآفرین کمک می کند که جوانب و پیشرفت پروژه یا کسب و کارش را مشخص ، متمرکز و بررسی کنند.
٢- یک چهارچوب منطقي و حساب شده ایجاد می کند تا در آن یك حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال می کند.
٣- بعنوان ماخذ و مبنایی برای مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ، دفاتر نمایندگی ، بانکها، سرمایه گذاران و … بکار می رود.
۴- معياري را برای سنجش وضعیت واقعي کسب و کار در برابر آنچه که باید باشد، ارائه مي دهد.

همانطور که دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرح های کسب و کار مانند هم نیز وجود ندارد. از آنجائیکه ، برخي موضوعات در طرح به يك طيفي از کسب و کارها مرتبط هستند بنابراین این امر مهم است که مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردي متناسب باشد. با این حال ، بیشتر طرح ها از یک ساختار آزموده شده و نظر عمومي در مورد آماده سازي طرحي كه بطور وسیعي قابل اجراست متابعت مي کنند.

بیزینس پلن مي بايست نگرشي واقع بین از پیش بینی ها و مقاصد بلندمدت داشته باشد. این دید و نگرش چهارچوبی را به وجود مي آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و نهایتا” یا موفق مي شود با شکست مي خورد. برای مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجي هستند ، آماده کردن یک طرح جامع ، موفقیت را در افزایش بودجه ها یا تجهیز پشتیبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود یک طرح منطقي ، يقينا شکست را حتمی خواهد کرد.

اهمیت بیزینس پلن:

ایجاد بك طرح کسب و کار رضایت بخش امري پردردسر، اما ضروري است، روند برنامه ریزی، مدیران یا کارآفرینان را وادار می کند که کاملا دریابند آنچه را که می خواهند بدست بیاورند و اینکه چطور و چه زمان آنرا انجام دهند. حتي اگر هیچ حمایت خارجی هم نیاز نباشد، طرح کسب و کار مي تواند برای دوری گزیدن از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهاني نقش حیاتی را بازی کند. براي عده بسیار زیادی از کارآفرینان و طراحان ، روند طرح ریزي ( فکر ، مذاکره ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل) به اندازه طرح نهایی و یا حتي بیشتر از آن مفید است. بنابراین حتي اگر به یک طرح رسمي نیاز ندارید ، درباره روند طرح ریزی بطور دقیقي فکر کند. این کار مي تواند سود زیادی برای کسب و کار شما داشته باشد.

هفته های بسیار زیاد کار سخت و پیش نویس های متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق کار پیش بینی کنید، یک طرح مکتوب واضح با بسته بندی جذاب سبب خواهد شد تا حامیان ، سرمایه گذاران و … آسانتر به آن گرایش پیدا کنند . يک طرح کسب و کار کاملا آماده نشان خواهد داد که مدیران ، کار را می شناسند و آنها را برای پیشرفت طرح بر حسب فرآوری  ها ، مدیریت، سرمایه ها و مهمتر از همه بازارهاي اقتصادي و رقابت اندیشیده اند.

مطالب مرتبط:

روش برنامه ریزی راهبرد شخصی ( استراتژی شغلی ) از برایان تریسی.

2018-04-28T11:30:45+00:00

نظر خود را عنوان کنید