پیشرفت در زندگی شخصی و شغلی با انجام سه تمرین ساده:

پیشرفت در زندگی شخصی و شغلی با انجام سه تمرین ساده:

پیشرفت در زندگی تان را به عادت تبدیل کنید!

تمایل به پیشرفت در زندگی در خون همه ی افراد موفق جریان دارد. اگر میخواهید زندگی, خانواده, کار , وضعیت اقتصادی یا هرچیز دیگری در زندگی خود را بهبود ببخشید باید ابتدا خودتان را اصلاح کنید و به پیشرفت دست یابید. عصر حجر به این دلیل که سنگ های مردم تمام شده به پایان نرسیده است. بلکه به این علت به پایان عصر حجر رسیدیم که مردم مدام درحال یادگیری و پیشرفت هستند. امروزه میتوانید برای پیشرفت در زندگی تان این سه مورد را تمرین کنید:

1- بدانیدکه لایق پیشرفت در زندگی هستید.

برای پیشرفت کردن باید به اینکه ‘میتوانید’ ایمان داشته باشید. روی خودتان سرمایه گذاری کنید. شما به رویاهای کسی جز خودتان نیاز ندارید و نیازی نیست به کسی بهتر ازخود تبدیل شوید. فیلسوف بزرگ توماس کارلایل میگوید: بگذارید هرکدام از ما به همانی که سزاوارش هستیم تبدیل شویم.

تعریف بهتری از موفقیت ندارم! زندگی هر روز مارا به چالش میخواند تا توانایی های ما را تا آخرین حد آن پرورش دهد. وقتی به بالاترین سطح وجودی درون خود میرسیم, موفق هستیم. زندگی مارا مجبور نمیکند همیشه در اوج باشیم, بلکه از ما میخواهد نهایت تلاش خود را به خرج دهیم تا به سطحی از تجربه ی کنونی خود پیشرفت کنیم..

2- زمینه ای را برای پیشرفت انتخاب کنید:

بیشتر ما یا در هیچ زمینه ای پیشرفت نمیکنیم یا چنان ناشکیبا هستیم که میخواهیم هم زمان از همه ی توان خود برای پیشرفت در همه ی زمینه های زندگی استفاده کنیم!
هر دوی این کارها اشتباست. لازم است تمرکز کنیم. ویلیامز جونز روانشناس برجسته میگوید: اگر بخواهید ثروتمند شوید میشوید. اگر میخواهید خوب باشید خوب میشوید. اگر میخواهید یاد بگیرید یاد میگیرید. اما فقط تنها یک زمینه را بخواهید و هم زمان صدها خواسته ی ناهماهنگ و ناسازگار را با تمام توان خود در خواست نکنید.
برای پیشرفت در دیگر زمینه های زندگی خود یک عالمه وقت دارید. پس روی زمینه ای تمرکز کنید که بیشترین توانایی های شما را میسازد و به هدف شما نزدیکتر است.

3- برای تقویت نقاط ضعف خود، فرصت هایی پیدا کنید.

پیشرفت متمرکز و راهبردی برای موفقیت مهم است؛ اما یادگیری از شکست ها هم اهمیت دارد. منظورم این است که نمیتوان منتظر برخی از درس های زندگی شد. باید بیشتر آنها را در زمانی که رخ میدهند یاد بگیرید. اگر اشتباه و ایراد کار خود را بررسی نکنید ، فرصت یادگیری درست را از دست میدهید. علاوه بر آن اگر سریع یاد نگیرید، دوباره همان شکست را تجربه میکنید.

شاید با مطالعه دانش کسب کنید؛ اما حکمت در اثر یادگیری و پیشرفت در زندگی به واسطه ی اشتباهات به دست می آید. بنابراین مدتی طولانی روی نقطه ضعف هایتان کار کنید و بکوشید مثل صنعت گرای معروف ایان مک گره گور باشید که میگوید: من روی ‘ اصول’ مثل تربیت کنندگان اسب کار میکنم. شما با مانع های کوتاه و اهدافی سریع و قابل دستیابی کار میکنید و ادامه میدهید.

فراموش نکنیم که همیشه در حال پیشرفت هستیم. وقتی چنین دیدگاهی داشته باشید میدانید که مجبور نیستید کامل باشید. اگر چیزی را نمیدانید فرصتی است تا در زمینه ی جدیدی در زندگی تان پیشرفت کنید..

مطالب مرتبط : تصویر ذهنی اهدافتان را بپرورانید.

2018-04-29T19:47:33+00:00

نظر خود را عنوان کنید

Amn

موفقیت در زندگی از حمله ی ناگهانی سرنوشت به وجود نمیاید بلکه از پیشرفت ساده و تدریجی پدید می آید.. ” اندرو وود “