12 اصل روش مذاکره برد برد و بکارگیری آن در ارتباطات

12 اصل روش مذاکره برد برد و بکارگیری آن در ارتباطات

چگونه از روش مذاکره برد برد استفاده کنیم؟

چگونه میتوان بدون زمین زدن دیگری برنده شد؟ چگونه میتوان منافع خود را در گرو تقویت منافع دیگری دانست؟ یکی از ابزارهای مهم و حیاتی در ارتباطات موفق، روش مذاکره برد برد است. رعایت دوازده ماده زیر شما را در دستیابی به این مهم یاری میکند:

۱- احترام متقابل

آنچه موجب میشود که شما با رفع مسائل و اختلافات، نیازها . خواسته هایتان را برآورید، حس احترام به خود است. از طرف دیگر، تنها زمانی مترصد هستید، با حل معضلات، نیازها و تقاضاهای دیگران را برآورید که در نزد شما از احترام و تکریم کافی برخوردار باشند. به هر تقدیر، احترام دوجانبه، انگیزهای است برای برد دوجانبه.

۲- در جستجوی زمینه های مشترک باشید.

در روش مذاکره برد برد باید به دنبال عقاید مشترک باشید نه اختلافات. در مسائل و اختلافاتی که بین دو نفر وجود دارد، به ندرت ممکن است هیچ زمینه مشترکی بافت نشود. اگر با دقت به کندوکار بپردازید به نقطه نظرهای مشابهی دست خواهید یافت که به سهولت میتوانید بنای توافق را بر این پایه ها استوار کنید.

3- اهداف، نیازها و نگرانی ها را مطرح کنید.

در هر شرایطی افراد خواسته ها، نیازهایی دارند که ممکن است نگرانشان کنند.برای این که شرایط او را کاملا درک کنید باید امور را از نگاه او ببینید و با پرس و جو، از چیزهایی که موجب نگرانی او میشود، سردرآورید. وقتی خواسته ها، نیازها و دلواپسی های خود و فرد دیگر را در کنار هم روی کاغذی بنویسید و با هم مقایسه کنید، نقاط مشترک را به وضوح روایت میکنید. این نقاط مشترک، زمینه های مساعدی هستند که میتوان شالوده همدلی را بر روی آن بنا کرد. عباراتی نظیر سن و تو هردو همین را میخواهیم، و با من معتقدم که برای هر دوی ما انجام این کار صلاح نیست، میتواند سرآغاز یک مذاکره منصفانه باشد.

4- اگر لازم است، بار دیگر مسئله و یا مورد اختلاف را مطرح کنید.

اگر احساس میکنید که به هیچ وجه نمیتوانید به توافق برسید، مورد اختلاف را از زاویه دیگری بررسی کرده و به شکل دیگری آن را مطرح کنید. در روش مذاکره برد برد باید بدانیم دیدگاه های متفاوت، عبارات مختلف و تکیه بر کلمات دیگر میتواند راهگشای یک شرایط حاد و بحرانی باشد.

5- نتایج قابل قبول دو طرف را کانون توجه قرار دهید.

در استفاده از روش مذاکره برد برد باید بدانید هر یک از شما چه میخواهید؟ اگر مدیر شرکتی هستند و با اعضای هیئت مدیره در برابر مسئله ای به این نتیجه رسیده اید که فضای شرکت باید مطمئن تر و شادتر باشد، به سهولت میتوانید راه حلی بیابید. زیرا چارچوب و هدف مشترکی را پیش رو دارید که میتوانید به اتفاق یکدیگر در تحقق آن بکوشید.

6- انعطاف پذیر باشید و راه حل های مختلف را بررسی کنید.

به ندرت دیده می شود که مسئله ای تنها یک راه حل داشته باشد. حل و فصل کردن اختلافات برای حصول رضایت همگان در شرایطی که یک راه حل و یا چند راه حل متوازن وجود دارد، اگر ناممکن نباشد حداقل بسیار مشکل است. بنابراین راه های مختلف حل مسئله را در ذهن خود داشته باشید. هرچه تعداد این راه ها بیشتر باشد بهتر است. همچنین به خاطر داشته باشید که چه چیزهایی مورد قبول شما نیست.

7- ذهن خود را باز نگاه دارید.

خشک مغزی، انعطاف ناپذیری، تعصب، تنگ نظری و فکرکلیشهای هر تلاشی رابرای رفع کشمکشها خنثی میکند. هرچه بیشتر در پیرامون مسئله ای به کندوکاو بپردازید و هرچه بیشتر چاره اندیشی کنید، امکان موفقیت شما در حل و فصل مسائل افزایش مییابد. زیرا ذهنتان به روی راه حل های متعدد گشوده میشود. ذهن شما مانند یک چتر نجات است، تنها زمانی میتواند کار کند که باز شده باشد.

8- مثبت باشید، نه منفی.

رفتار زاینده رفتار است. عباراتی از قبیل اما هرگز به جایی نمیرسیم، و یا تو کاملا اشتباه میکنی، نمونه هایی از آیه های یاس هستند که منفی بانان با اظهار آنها دایره ای از عمل و عکس العمل های منفی به وجود می آورند. قبل از ابراز مخالفت، دلایل خود را برای رد نظریات فرد دیگر مطرح کنید. اگر احساس میکنید که حرفها مرتبا تکرار میشود با صراحت و بی پرده بگویید: این تصور میکنم که ما چندین بار به این موضوع پرداخته ایم و پس ازچند دقیقه تنفس، گفت و گو را در یک چارچوب مثبت مطرح کنید.

۹- در کنار هم به حل و فصل مسائل بپردازید.

در مقابل هم نشستن به هنگام رفع اختلاف، فضایی مشاجره آمیز به محفل میدهد. برای پرهیز از این حالت، در کنار فرد دیگر بنشینید. درچنین شرایطی این احساس پدید می آید که هر دو طرف در کنار هم به حل و فصل مسائل خود میپردازند.

10- کلمه ” اما ” را از فرهنگ لغات خود بزدایید.

وقتی کلمه «اما» را در جملات خود به کار می برید، در حقیقت مطالبی را که در گذشته مورد بحث قرار گرفته است نفی میکنید و به این ترتیب نقطه نظرهای طرف مقابل را نادیده میگیرید. جملاتی از قبیل «بله، من منظور شما را میفهمم اما، گزارش خوب بود اما، کار شما خوب بود اما..» مسبب تنشها و اختلافات فراوانی است. بنابراین این کلمه و كلمات مشابهی مانند «باوجود این» و «هرچنده را از فرهنگ لغات. خود حذف کنید.
جملات موافقم.. نقطه نظرهای شما را میفهمم… از این که این موضوع مورد توجه شماست. سپاسگزارم» را جایگزین عباراتی کنید که با اما، و باوجود اینکه شروع میشوند.

11- اگر شیوه برخورد شما با مسئله ثمربخش نیست، درآن تغییری به وجود آورید.

اغلب به هنگام بحث و گفتگو عبارت «من صدهزار بار این را به تو گفته ام» را بین دو نفر شنیده اید. بنابراین بهتر است در رویه خود تغییری به وجود آورید. آنچه مسلم است شرایط فعلی مفید و ثمربخش نبوده است. انعطاف پذیری، استفاده از چارچوب ذهنی فرد دیگر و نگاه کردن به مسائل از دریچه چشم او ابزارهای اصلی خروج از چنین شرایط یکنواخت و بی حاصل است.

12- نفس عمیق بکشید.

در روش مذاکره برد برد برای جست وجوی راه حل و نزدیک شدن به طرف مقابل، باید از همه نیروی ذهنی خود کمک بگیرید. فشار روانی و تنش مانع کار مؤثر مغز میشود و اجازه نمیدهد که آدمی درست بیندیشد. یک یا چند بار نفس عمیق بکشید و شاهد نتایج حیرت انگیز آن باشید.

بادقت به این اصول بیندیشید و ببینید چگونه میتوانید از آنها در زندگی روزانه خود بهره جویید.

2018-02-05T12:41:13+00:00

نظر خود را عنوان کنید