دپارتمان انفورماتیک هدفسو

دپارتمان انفورماتیک هدفسو 2018-01-21T20:53:05+00:00

 کامیابی یعنی تبدیل شدن به آن کسی که می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش
“اسپنسر جانسون “

دپارتمان انفورماتیک هدفسو متشکل از کارشناسان علوم انگیزشی و روانشناسی رفتار و فعالان کسب و کارهای نوین می باشد .

این گروه با در نظر گرفتن :

 • پتانسیل و توانایی بالای جوانان و فارغ التحصیلان
 • وضعیت ذهنی قالب افراد
 • وضعیت بازار و کسب وکار ، فرصتها و تهدیدها در ایران

و با هدف نهایی :

 • گسترش علوم مدیریت رفتاری از جمله : خودشناسی ، دگر شناسی ، خود انگیزی ، هدفگذاری ، مدیریت و …
 • پرورش استعدادهای پشت پرده
 • گسترش انگیزه ورود به کسب و کارهای نوین
 • شناسایی و اجرای ایده های برتر
 • و در نهایت >>> افزایش موفقیتهای فردی و کاری ،رضامندی و احساس خوشبختی در زندگی ،

سایت هدفسو را رقم زدند .

تیم هدفسو با روشهای زیر به شما کمک خواهد کرد تا استعدادهای توانایی های خود را پرورش دهید و در دنیای شغلی خود به بزرگترین اهداف دست یابید .

 • ارائه مشاوره کاربردی و هدفمند به صورت آنلاین و حضوری
 • ارائه محصولات آموزشی
 • ارائه محتوای موثق و معرفی منابع مطالعاتی معتبر

باشد که روزی شاهد موفقیتهای بلند پروازانه شما مخاطب عزیز باشیم .