– مهندسی ذهن

– مهندسی ذهن 2018-01-13T20:01:49+00:00

مهندس ذهن خود باشید !

مهندسی مهارتی است که در آن علوم ریاضی و طبیعی کسب شده از طریق مطالعه و آزمایش، و تمرین همراه با قوه‌ی داوری به کار گرفته می‌شود تا راه ‌هایی برای بهره برداری اقتصادی از منابع و نیروهای طبیعی، در جهت خیر و صلاح نوع بشر به دست آید .مهندسان، با استفاده از علوم ریاضی و فیزیک ، قوانین و روش‌های تحلیل و طراحی که از طریق آموزش و تجربه کسب می‌کنند، بهترین راه حل ها را جهت حل مسئله انتخاب خواهند کرد . مهندس ، نوآور و آفریننده‌ فراورده‌ ها و فرایندهای جدیدی است که هدف آن‌ها، حل مشکلات به شیوه‌ای عملی و اقتصادی است.

و اما مهندسی ذهن چیست ؟

مهندسی ذهن

به طور کل میتوان گفت مهندسی ذهن بهره برداری بهینه از امکانات ذهنی و مغزی و هدفگذاری پایدار جهت سیر هرچه بهتر به سوی اهداف فرد می باشد .تصور کنید یک فعالیت خاص به عنوان مثال ساخت یک واحد آپارتمان را به فردی با تمام امکانات مادی و نیروی کار واگذار کنند .جهت تکمیل فرایند در کنار مدیریت منابع ،پیشبرد پروژه ،نیروی انسانی و … ، زمان باید مدیریت گردد . از تخصص ها به نحو احسنت استفاده شود و نبوغ و مهندسی کافی در پروژه به کار رود تا هدف نهایی که ساخت کامل پروژه است به ثمر بنشیند .

در غیر این صورت کارفرما ضرر هنگفتی خواهد کرد .کارفرمای مغزتان خود شما هستید .اگر ذهن خود را مهندسی و مدیریت نکنید بدون ضرر به هدفهای اصلی زندگی خود نخواهید رسید . شما از خلق و خو و رفتار درونی خود با خبرید . شما مدتهاست که بر روی ذهن خود تسلط دارید و نقاط ضعف و قوت ذهنی فکری خود را میدانید .پس بهترین مهندسی را خود شما میتوانید انجام دهید . ذهن شما دارای قدرتهای خارق العاده ای است که بشر هنوز به درک کامل آن نرسیده .آنقدر قدرتمند که طبق تجربه بشریت همواره میتواند ناممکن ها را ممکن کند . فقط لازم است که مدیریت و مهندسی گردد .آنجاست که بزرگترین و پیچیده ترین سازمان دنیا که نوع بشر به خود دیده در مسیر هدفی که مشخص کرده اید حرکت خواهد کرد .چالشها و مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت و به موفقیت های بزرگ ختم خواهد شد .

 بررسی توانایی ها و استعدادها ، ایجاد تمرکز و نگرش مستقیم بر روی هدف ، مدیریت مردم ، کنترل احساسات ، افزایش قدرت تصمیم گیری ، مدیریت بحران (خشم، عواطف و… ) ،طراحی راهکارهای مفید ، خود انگیزی ، رهبری درون و …نمونه ای فعالیتهای مهندسی مغز شما جهت پیشبرد پروژه موفقیت می باشند .

صادقانه بگویم علوم رفتاری ، انگیزشی و موفقیت در دنیای کنونی انقلابی راه انداخته است ولی مردم کشورمان ایران هنوز از فراگیری تخصصی از این علوم بی بهره اند . سرانه پایین مطالعه و تحقیق ، عدم توجه به این علم  ، مشغله های فکری ، عدم وجود آموزشهای به روز در سیستم آموزشی و … ، ما را ترغیب کرده است تا دست به کار شویم و تا حد امکان این مطالب را به طور  تخصصی به کسانی که همواره دغدغه بهتر شدن دارند ارائه دهیم .