تمرین ذهن

ذهنی قدرتمند تر از همیشه

ده تمرینی که ماهیچه های ذهنتان را وادار به حرکت میکند شاید تا به حال افرادی را دیده باشید که به طور معمول از لحاض ذهنی ، فکر ، حافظه و ... با دیگران متفاوت [...]

2017-11-21T11:20:01+00:00 برچسب ها:٪ s |

افزایش انگیزه در پیش برد اهداف شخصی

افزایش انگیزه برای افزایش سرعت حرکت بسوی اهداف: تفکر خوب است، اما این عمل است که موجب تحقق افکار می شود. یکی از بزرگترین ویژگی های افرادی که موفق می شوند، رشد می کنند و [...]

2017-11-21T10:50:48+00:00 برچسب ها:٪ s |