مدیریت فردی

کشف استعداد با 7 توصیه از برایان تریسی. برای چه کاری ساخته شده اید؟!

کشف استعداد ها؛ همان هایی که شمارا متمایز میکنند: شما با استعداد شخصی معینی متولد میگردید. کشف استعداد هایتان به شما کمک میکند تا بدانید برای چه کاری ساخته شده اید. هرکس قابلیت هایی [...]

2018-04-25T14:48:32+00:00 برچسب ها:٪ s |