هدف گذاری ، موفقیت ، مدیریت فردی

افزایش انگیزه در پیش برد اهداف شخصی

افزایش انگیزه برای افزایش سرعت حرکت بسوی اهداف: تفکر خوب است، اما این عمل است که موجب تحقق افکار می شود. یکی از بزرگترین ویژگی های افرادی که موفق می شوند، رشد می کنند و [...]

2017-11-21T10:50:48+00:00 برچسب ها:٪ s |