ورزش ذهن

ذهنی قدرتمند تر از همیشه

ده تمرینی که ماهیچه های ذهنتان را وادار به حرکت میکند شاید تا به حال افرادی را دیده باشید که به طور معمول از لحاض ذهنی ، فکر ، حافظه و ... با دیگران متفاوت [...]

2017-11-21T11:20:01+00:00 برچسب ها:٪ s |